Sunday, July 10, 2016

Kristen Kecewa, Ternyata Yesus Seorang Muslim

Tags

Muslim ialah seorang yang menjalankan kelima rukun Islam meliputi syahadat, shalat, puasa, zakat dan haji. Lalu Yesus bagaimana? APakah Yesus seorang muslim? Terdapat fakta-fakta yang menyatakan bahwa Yesus adalah seorang muslim tapi mengapa umat Kristen yang mengagungkan Yesus sebagai Tuhannya malah meninggalkan kebiasaan Yesus tersebut?
Berikut ini adalah bukti-bukti yang menyebutkan bahwa Yesus seorang Muslim dari kalimat Injil:

1. Ajaran kepada umatnya untuk bersyahadat
Yohanes inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal dia, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. {Yohanes 17:3}

2. Ajaran kepada umatnya untuk Shalat dan bertaubat
Matius sejak waktu itulah Yesus beritakan: "Bertaubatlah, sebab syurga telah dekat!" Maka Ia Maju, lalu bersujud dan berdoa, berkata: "Ya Bapa-Ku, jika sekiranya mungkin, biar cawan ini lalu dari pada-Ku, tetapi janganlah seperti yang Kukehendaki, melainkan sebuah yang Engkau kehendaki." {Matius 4:17}

3. Yesus disunatkan
Lukas ketika sudah genap delapan hari dan Ia harus disunatkan, Ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut Malaikat sebelum Ia dikandung ibu-Nya. {Lukas 2:21}

4. Yesus Puasa
Dan setelah berpuasa selama empat puluh hari dan malam, akhirnya laparlah Yesus. {Matius Matius 4:2}

Matius berkata "Dan jika kamu berpuasa, janganlah muram wajahmu seperti orang munafik. Mereka merubah air mukanya, supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. {Matius 6:16}

5. Ajaran untuk selalu bersuci (Wudhu)
"Nabi Musa dan Harun serta anak-anaknya membasuh tangan dan kaki mereka dengan air apabila mereka masuk ke dalam Kemah Pertemuan dan apabila mereka datang mendekat kepada mezbah itu, maka mereka membasuh kaki dan tangan - Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa." {Keluaran 40:31-32}

6. Yesus ucapkan Inshaallah
Dalam perencanaan berkaitan dengan hal-hal yang akan datang kita diajarkan untuk tidak mendahului kehendak yang diatas dengan memastikan segala sesuatunya namun hendaknya kita mengucapkan Insya Allah. Ajaran yang sama telah disampaikan oleh Nabi Isa Almasih AS/Yesus Kristus kepada umatnya {Yakobus 4:13-17} (kalimat "Jika Tuhan menghendakinya" pada ayat ke-15,dalam Alkitab edisi bahasa Arab, tertulis "Inshaallah").

7. Ajaran kepada umatnya untuk berbuat amal shaleh (berbuat baik)
Tetapi Aku berkata kepadamu: Janganlah engkau melawan orang yang berbuat jahat terhadapmu, melainkan siapapun yang menampar pipi kanan kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang menyuruh engkau berjalan sejauh satu mil, berjalanlah bersama dia sejauh dua mil. Berilah orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak seorang yang hendak meminjam kepadamu. Kamu telah mendengar firman, bahawa: Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. {Matius 5:39}

8. Ajaran kepada kaum hawa untuk mengenakan Jilbab
"Tetapi wanita yang berdoa atau menudungi dengan kepala sedangkan yang tak bertudung, iyalah menghina kepalanya karena ia sama halnya dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Sebab jika wanita tidak mau menudungi kepalanya,maka ia diwajibkan menggunting rambutnya. Namun jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya dipotong, maka haruslah Ia menudungi kepalanya." {1 Korintus 11:5-6}

9. Ajaran mengkafani Jenazah
"Dan Yusufpun mengambil mayat itu, kemudian mengkafaninya dengan kain lenan yang putih dan bersih." {Matius 27:59}

Akan tetapi yang terjadi pada masa kini justru sebaliknya, kaum nasrani malah tidak melakukan hal-hal yang dilakukan Yesus dahulu.

Artikel Terkait


EmoticonEmoticon